Hóa Đơn

Hóa Đơn

Trạng thái:

Hoàn Thành

Lượt xem:

30622

Hóa Đơn

Đánh giá: 9.6/10 từ 21 lượt
Đây là chuyện của tác giả trên facebook có tên "Tại hạ" kể lại những mỗi tình sinh viên và trước khi lấy cô vợ có biệt danh là Hóa Đơn.
Bộ truyện này gồm 4 phần là:

  1. Tiền Hóa Đơn - Hóa Đơn Tiền Truyện

  2. Hóa Đơn

  3. Hậu Hóa Đơn

  4. Hóa Đơn (Phiên Bản Thực) phần này nên đọc sau phần 2 cho dễ hiểu.


Phần 1 kể về những mối tình trước khi gặp Hóa Đơn như Phấn, Bắc Ninh, Luật,...
Phần 2 Kể mối tình với hóa đơn và các mối tính khác như chị phiên dịch, vợ sếp, em vợ sếp, Vĩnh Yên...
Phần 3 Sau khi yêu Hóa đơn và nhiều mối tính khác
Phần 4 Kể thêm vì anh em tò mò nhiều quá